Naar Verantwoorde Rebellie

Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten. Vooral het aanbod van tussenvormen voor ouderen met lage en middeninkomens is beperkt.

Maar bij het oprichten van nieuwe woonvormen voor ouderen stuiten ondernemers vaak op problemen: de hoeveelheid aan partijen en complexiteit van (externe en interne) regelgeving worden als belemmering ervaren voor de ruimte om te ondernemen. Per 1 mei 2019 is het SIA RAAK MKB project Naar Verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen van start gegaan. Het doel van dit onderzoeksproject is het beantwoorden van de volgende onderzoeksvraag:

Hoe kunnen belemmeringen die ondernemers ervaren in de governance van woonvormen worden weggenomen, in het bijzonder op het gebied van het organiseren van inspraak en het omgaan met regelgeving?

Het onderzoek richt zich op initiatieven, ondernemers en bestuurders die het weloverwogen anders doen. Met andere woorden: ze zijn rebels. Voor deze rebellie is speelruimte nodig. Tegelijkertijd moet rebellie geen doel op zich zijn. het is een zoektocht naar verantwoorde rebellie, waarin het leveren van kwalitatief goede woonruimte centraal staat, waar welzijnsdiensten en zorg mogelijke zijn, en met aandacht voor empowerment en zelfstandigheid van bewoners.

Opbrengst

Nieuws

Uitreiking Pamflet Rebellie in Participatie aan Leonard Geluk

26 april 2021

Rebellie In Participatie! Ons nieuwe pamflet over innovatieve ouderenhuisvesting is uit. Hoe organiseer je participatie van bewoners? Of beter: Hoe sta je écht open voor elkaars dromen en hoe ga je die samen realiseren? 

Op 21 april 2022 nam Leonard Geluk, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het pamflet in ontvangst. Het pamflet biedt praktische handvatten voor bestuurders van woningcorporaties, sociaal ondernemers en beleidsmakers die samen met ouderen nieuwe wooninitiatieven willen realiseren. Het pamflet werd overhandigd door Marianne van Bochove (onderzoeker), Zsuzsu Tavy (onderzoeker), Joost van Hoof (lector Urban Ageing) en Katja Rusinovic (lector Grootstedelijke Ontwikkelingen) van De Haagse Hogeschool.

LEES VERDER >

Op 25 maart 2021 namen ouderen en studenten deel aan de ontwerpwedstrijd ‘Bouw mee aan het wonen van de toekomst’. De opdracht van deze hackathon was het bedenken van woonconcepten voor ouderen die zowel innovatief als rebels zijn.

Een diverse groep van studenten van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit bedachten samen met ouderen tijdens de ontwerpwedstrijd oplossingen voor het vraagstuk van huisvesting voor (toekomstige) ouderen. In vijf teams schetsten zij een nieuw innovatief woonconcept met aandacht voor samenwonen en samenleven. 

LEES VERDER >

Op donderdagavond 9 januari vond bij Diner Thuis een diner pensant plaats. Tijdens het diner gaf dr. Katja Rusinovic een presentatie over de eerste bevindingen van werkpakket 1 aan de projectpartners. Dr. Iris Wallenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam) verzorgde een presentatie over rebellie in de gezondheidszorg. Peter Boerenfijn (Habion) sloot de avond af met een presentatie over rebellie onder bestuurders. De avond werd geleid door lector Public Governance, dr. Henno Theisens. 

De presentaties van de avond zijn hier te vinden.