Pamflet Rebellie In Participatie

Radicaal openstaan voor elkaars grote dromen en tegendraadse ideeën. En daarnaar durven handelen. Dat is wat er nodig is in de ontwikkeling van nieuwe wooninitiatieven voor ouderen volgens initiatiefnemers en bewoners. Inspraak? Meedoen? Dat klinkt allemaal te passief en nog te veel vanuit de bestaande kaders. Wat we nodig hebben is R.I.P.: Rebellie In Participatie!

In dit pamflet gaan we in op hoe je dat doet: het samen met bewoners realiseren van nieuwe wooninitiatieven. Want in de praktijk is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe organiseer je participatie en zorg je dat bewoners ook werkelijk een stem hebben in het ontwerp, de bouw en ingebruikname van het initiatief?

Het pamflet is gebaseerd op inzichten uit gesprekken met bewoners, bestuurders, sociaal ondernemers en coördinatoren. We selecteerden vier rebelse wooninitiatieven waar toekomstige bewoners en initiatiefnemers het wooninitiatief gezamenlijk hebben ontwikkeld of nog ontwikkelen: een complex waar ouderen en studenten samenleven, een woongemeenschap gericht op ouderen met een Marokkaanse achtergrond, een oud verpleeghuis geheel getransformeerd tot woongemeenschap, en een woongroep geïnitieerd vanuit bewoners zelf in samenwerking met een woningcorporatie. In interviews en focusgroepen spraken we met 34 (toekomstige) bewoners en initiatiefnemers. We vroegen hen naar hun ervaringen en de lessen die zij leerden.

Hun ervaringen en de tips die daaruit voortkomen bieden een inspiratiebron en concrete handvatten voor toekomstige initiatiefnemers.

Download het pamflet hier: Pamflet Rebellie in Participatie

                                                                                                                       

 

 

 

 

medewerkers van dit werkpakket