Inspraak door ouderen

Innovatieve (collectieve) woonvormen worden idealiter samen met ouderen zelf ontwikkeld om zo het aanbod goed op hun wensen, de marktvraag, aan te laten sluiten.

Hoe worden de bewoners en hun naasten in de praktijk betrokken in de besluitvorming? En wat vinden zij relevante onderwerpen om bij betrokken te worden? Deze vragen staat centraal in dit werkpakket 2.

Het veldwerk voor dit werkpakket bestaat uit het interviewen van ondernemers over hun ervaringen met het organiseren van inspraak en welke methoden worden toegepast. Daarnaast worden bewoners zelf ook geïnterviewd over hun ervaringen met inspraak bij gerealiseerde nieuwe woonvormen.

Looptijd: maart 2020-december 2020

Eindproduct

Adviesrapport Inspraak: hoe regel je dat?
te v
erschijnen: december 2020

medewerkers van dit werkpakket