Medewerkers

Katja Rusinovic

Dr. Katja Rusinovic is socioloog en als lector Grootstedelijke Ontwikkelingen werkzaam aan De Haagse Hogeschool. Centrale thema’s in haar werk zijn de stedelijke arbeids-en woningmarkt, sociale mobiliteit en (super) diversiteit.

Marianne van Bochove

Dr. Marianne van Bochove is als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Health Care Governance van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Haar onderzoek richt zich op veranderingen in de langdurige zorg, zoals nieuwe woonvormen voor ouderen, meer verantwoordelijkheden voor informele zorgverleners en de opkomst van ‘zorg-au-pairs’.

Joost van Hoof

Dr. ir. Joost van Hoof is lector Urban Ageing aan De Haagse Hogeschool. Naast diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies op het snijvlak van ouderen, technologie en wonen, is Van Hoof ook actief bij verschillende universiteiten in het buitenland. Van Hoofs werk kenmerkt zich door het benadrukken van wat ouderen nog wel kunnen, in plaats van te focussen op wat niet meer gaat, ook als participatie moeizaam lijkt.

Suzanna Koops

Suzanna Koops is als buiten-promovendus verbonden aan de sectie Healthcare Governance van Erasmus School of Health Policy & Management. Zij promoveert op een studie naar Rebelse bestuurders in zorg en onderwijs.

Paula-01-1024x768

Paula Simon

Paula Simon is sinds februari 2019 als management-assistente verbonden aan het lectoraat Urban Ageing van De Haagse Hogeschool. Vanuit deze functie is zij ook betrokken bij het onderzoeksproject Naar Verantwoorde Rebellie.

Zsuzsu Tavy

Zsuzsu Tavy, MA (1986) is als onderzoeker verbonden aan het Lectoraat Urban Ageing en is docent bij de opleiding tot hbo-verpleegkundige aan de Haagse Hogeschool binnen de minor Participatieve gezondheidszorg. Zij studeerde Culturele antropologie aan de Universiteit Leiden waar zij zich specialiseerde in visuele etnografie, de inzet van film in onderzoek. Na een studie verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool raakte zij geïnteresseerd in participatie van patiënten in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg. 

Henno Theisens

Dr. Henno Theisens is lector Public Governance aan De Haagse Hogeschool. Tevens is hij leading lector van het onderzoeksplatform Goed Bestuur voor een Veilige Wereld. ​Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar complexe governance vraagstukken in de publieke sector, in het bijzonder binnen het onderwijs. In 2004 promoveerde hij aan het Center for Higher Education Policy Studie, op een vergelijkend onderzoek naar beleidsverandering in het hoger onderwijs in Nederland en Engeland.

Katja van Vliet

Dr. Katja van Viet is gepromoveerd psycholoog en heeft ruime ervaring als programmamanager en als onderzoeker met praktijk- en beleidsgericht onderzoek, zowel in de gezondheidszorg als het sociale domein. Momenteel werkt zij als programmamanager Vitale Delta bij Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam. Vitale Delta is een consortium van vier hogescholen die zich samen met de partners inzetten voor vitaliteit van jong tot oud in de Deltaregio Zuid-Holland. Daarnaast is zij werkpakketleider van werkpakket Zelf Vitaal van Vitale Delta.

Suzan van der Pas

Dr. Suzan van der Pas is lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap  aan de Hogeschool Leiden. Zij is tevens programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Haar onderzoek richt zich op innovatieve oplossingen en implementatie van nieuwe werkwijze in het sociaal domein en gezondheidsdomein.

Margaret von Faber

Dr. Margaret von Faber is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden. Ze heeft een verpleegkundige achtergrond en docentenopleiding. Hiernaast heeft ze Culturele antropologie gestudeerd. In 2002 is ze gepromoveerd op kwalitatief onderzoek naar percepties van ouderen op het begrip ‘Succesvol oud’ worden. Binnen het lectoraat richt ze zich op het thema ‘Vitaal en Langer zelfstandig’. Hierbij richt ze zich op een seniorvriendelijke omgeving en op samenwerking tussen zorg en welzijn, vanuit het perspectief van ouderen en/of professionals. Het praktijkgerichte onderzoek is veelal participatief van aard. Als docent is ze verbonden aan de HBO-V opleiding.