Nieuws

‘Bouwen voor ouderen is niet sexy genoeg: ‘Gemeenten pronken liever met fraaie kantoren’. 

En wéér rapporteerde een commissie over het gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. Terwijl de oplossing van het probleem er eigenlijk al is: het Thuishuis, een soort studentenhuis (zonder lawaai) voor senioren.

 

Foto: www.ParkEntree.nl

Terwijl woonprojecten voor senioren anno 2019 maar mondjesmaat van de grond komen, praten ze in Schiedam na vijf jaar ontwikkelen en bouwen voor deze doelgroep inmiddels over ‘lessons learned’. Waar moet je bij projecten voor senioren op inzetten? Welke rol kan een gemeente innemen? Hoe belangrijk is zorg? Hoe faciliteer je ontmoeting?

Foto: www.ParkEntree.nl

Op 27 november vindt de landelijke conferentie Een nieuwe generatie ouderen(zorg) plaats. Tijdens dit evenement – met ruim 1.300 bezoekers – leiden onderzoekers Marianne van Bochove en Katja Rusinovic de rondetafel ‘Verantwoorde rebellie: inspraak voor ouderen bij nieuwe woonvormen’. Zij zullen ingaan op de vraag hoe bewoners en hun naasten betrokken willen worden en bij welke onderwerpen?

Opinie: Kim Putter, directeur SCP

De waarschuwingen voor de nadelen van forse bezuinigingen op zorg en ondersteuning klonken luid en duidelijk uit de praktijk. Toch verdwenen verzorgingshuizen, en verschoven verantwoordelijkheden naar gemeenten en zorgtaken naar burgers zelf. In het verpleeghuis komen nu enkel nog de zeer kwetsbare ouderen terecht. Nu het aantal hulpbehoevende ouderen snel toeneemt, zijn echter dringend meer voorzieningen nodig, die de levensfase voor het verpleeghuis helpt overbruggen.

Samen met de Technische Universiteit Eindhoven en de HAN Hogeschool onderzoekt Woonzorg Nederland de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen. Volgens Woonzorg Nederland zit een deel van de oplossing in het ontwikkelen van nieuwe gemeenschappelijke woonvormen, die het gapende gat tussen de ‘eengezinswoning’ en het verpleeghuis overbruggen.

In zijn essay Groeien aan de Maas: de verbindende kracht van vitale coalities pleit Dominique Schrijer, toezichthouder bij twee corporaties, voor vitale coalities voor onder meer complexe problemen in wijken waarin corporaties een grote rol spelen. RvC-leden moeten kennis hebben over de rol van hun corporatie in die coalities en weten wat er speelt in de wijk, stelt Schrijer. ‘En als het nodig is rugdekking geven aan de bestuurder.’

 

Woonzorg Nederland, SOR en ANBO en wij maken ons zorgen over de geplande verlaging van de DAEB-inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens. Deze verlaging maakt het voor senioren straks onmogelijk om te verhuizen naar een geschiktere woonvorm als ze dat willen of nodig hebben.

LEES VERDER >

Gemeenten moeten een flinke inhaalslag maken om genoeg woningen geschikt te hebben voor de groeiende groep ouderen, blijkt uit onderzoek van ouderenorganisatie ANBO en ActiZ, de organisatie van zorgondernemers.

LEES VERDER >

BRON: www.ad.nl