Pamflet rebelse initiatieven in ouderenhuisvesting

Nieuwe woonvormen ontwikkelen die voorzien in de wensen van ouderen is makkelijker gezegd dan gedaan. Initiatiefnemers lopen vaak aan tegen niet-passende regels, stroperige procedures en doorgeslagen hokjesdenken.

Die tegenwerking zorgt voor frustratie en moedeloosheid, maar wakkert ook het vuur aan bij initiatiefnemers. Ze willen laten zien dat het anders moet en anders kán. Ze doen dit door de gebaande paden te verlaten, door rebels hun eigen weg te kiezen.

Het pamflet is gebaseerd op de inzichten van 17 rebelse initiatiefnemers in het domein van wonen en zorg voor ouderen. De bestuurders, sociaal ondernemers en toezichthouders nemen deel aan het project Naar Verantwoorde Rebellie.

Hoe gaan zij om met regels en regelruimte? Met wie werken zij samen? Hoe zetten ze zich niet alleen in vóór, maar ook mét ouderen?

Hun ervaringen en de praktische tips die daaruit voortkomen bieden een inspiratiebron en concrete handvatten voor toekomstige initiatiefnemers. Niet alleen voor degenen die al rebels bezig zijn, maar ook voor degenen die wat terughoudender zijn en zichzelf niet zo snel als rebels zouden bestempelen.

Download het pamflet hier: Pamflet_Rebelse_initiatieven_in_ouderenhuisvesting

Meer lezen over rebelse initiatieven?

De 17 rebelse initiatiefnemers die wij interviewden voor dit pamflet staan niet alleen: er zijn gelukkig steeds meer dwarse initiatieven. Uiteraard zonder de suggestie volledig te zijn, hierbij enkele relevante links:

Websites/rapporten over nieuwe wooninitiatieven:

Medewerkers van dit werkpakket