Partners

Het consortium van dit SIA RAAK MKB project Naar verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen bestaat uit: