Regels, regelruimte en besluitvorming

Om (succesvol) nieuwe woonvormen op te kunnen zetten, is het voor ondernemers primair van belang dat de governance op het gebied van regelruimte en inspraak verbeterd wordt.

Het doel van werkpakket 1 is onderzoeken hoe rebelse actoren omgaan met wet- en regelgeving bij het opzetten van woonvormen voor ouderen. Voor dit werkpakket worden in eerste instantie 15 sleutelfiguren in het veld geïnterviewd. Dit zijn toonaangevende ondernemers, bestuurders en toezichthouders die betrokken zijn bij initiatieven die het anders willen doen.

Aan de hand van hun ervaringen en (niet-)succesvolle casussen wordt in kaart gebracht wat de uitdagingen zijn bij het opzetten van nieuwe collectieve woonvormen (o.a. als het gaat om externe en interne regelgeving en het vormgeven van samenwerkingsverbanden) en hoe daar bestuurlijk mee om is gegaan. Dit is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek in Nederland wordt ondernomen.

Looptijd: mei 2019-juni 2020 

Eindproducten:

Artikel Towards Responsible Rebellion: Governance of Collective Living Arrangements for Older People
te verschijnen: mei 2020

Handreiking Regels, Regelruimte en Besluitvorming
te verschijnen: juni 2020

Medewerkers van dit werkpakket