Validatie bevindingen: toezichthouders

In maart 2021 vond de tweede Masterclass voor toezichthouders op het gebied van wonen en zorg plaats, in samenwerking met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). De Masterclass stond in het teken van participatie van ouderen.Sven Turnhout (KWH) deelde inzichten rondom formele en informele inspraak, en Lucy Barreiro de León (SOR) liet inspirerende vernieuwende bewonersinitiatieven zien. In de Masterclass zijn tevens verschillende vormen van inspraak en zeggenschap voor bewoners van nieuwe woonvormen voor ouderen gepresenteerd, die zijn onderzocht in het kader van het project. In de interactieve workshop werden voor- en nadelen maar ook problemen en dilemma’s van deze vormen van inspraak besproken. Cruciaal hierbij was de vraag welke rol een RvC/RvT hierbij heeft.

Op 7 december 2020 vond “Masterclass 1: Verantwoorde rebellie & Verantwoord toezicht” plaats met ruim 90 toezichthouders. Prof.dr. Pauline Meurs van ESHPM was hoofdgastspreker.

MEDEWERKERS VAN DIT WERKPAKKET