Validatie bevindingen: toezichthouders

In werkpakket 1 Regels, Regelruimte en Besluitvorming en werkpakket 2 Inspraak door ouderen zijn resultaten behaald ten aanzien van governance, besluitvorming en inspraak van ouderen/bewoners. Het doel van dit werkpakket 3 is het valideren van de bevindingen onder personen met een toezichthoudende functie: zijn de bevindingen voor hen herkenbaar en de aanbevelingen bruikbaar?

Voor deze toezichthouders worden twee workshops georganiseerd waarvoor breed zal worden uitgenodigd via de vereniging van toezichthouders voor de corporatiewereld (leden van VTW – de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).

Looptijd: september 2020-april 2021 

Eindproduct:

Infographic met betrekking tot het regelen van goed toezicht bij nieuwe woonvormen
te verschijnen: april 2021

MEDEWERKERS VAN DIT WERKPAKKET